Maurice Den Boer

Moluks monument Lunteren

Realisatie Moluks monument in Lunteren

In opdracht van Stichting Ana Upu in Lunteren heb ik het Moluks monument ter nagedachtenis van de eerste generatie Molukkers in Lunteren mogen maken. Het beeld staat vanaf 8 september op een mooie locatie in het centrum van Lunteren.

In 2015 werd d.m.v. verschillende activiteiten het 50-jarig bestaan van de Molukse wijk in Lunteren herdacht. Als afsluiting van deze periode is het idee ontstaan een blijvend gedenkteken te realiseren ter herinnering aan de eerste generatie Molukkers in Lunteren.

In april 2016 vond er in Las Palmas, Rotterdam, een herdenkingsevenement plaats in het kader van 65 jaar Molukkers in Nederland. Tijdens dit evenement exposeerde Mahina een aantal van hun werken. Naar aanleiding van deze tentoonstelling is Jair Pattipeilohy benaderd om deel uit te maken van een werkgroep. De werkgroep wilde een Moluks monument ter ere van de eerste Molukse wijkbewoners van Lunteren  realiseren. Pattipeilohy heeft het ontwerp voor ‘Di tengah ombak’ ingediend en dit ontwerp is uiteindelijk ook uitgekozen.

Maurice Den Boer Bronsgieten Coevorden

Thema verbinding

Dit thema komt ook in het ontwerp Di tengah ombak (lett. Te midden van de golven) naar voren. Water is onmisbaar voor het leven en rijk aan symboliek. Water brengt samen. Het verbindt de meer dan 1.000 Molukse eilanden. Al eeuwenlang beweegt het Molukse volk zich tussen deze eilanden met o.a. de prauw. Water verbindt daarnaast ook de Molukken met Nederland. De eerste generatie Molukse Lunteranen kwam immers per schip naar Nederland. Di tengah ombak verwijst naar de woelige periode waarin de eerste generatie Molukse Lunteranen voor een ‘tijdelijkʼ verblijf naar Nederland kwam. Ook het geloof dat hen in deze periode op de been heeft gehouden speelde een belangrijke rol. Di tengah ombak is namelijk de titel van een christelijk lied.

Fotografie: Lesli Taihuttu

Het bronzen beeld bestaat uit een vlerkprauw, te midden van woeste golven, van brons. Dit geheel staat op een zuil van natuursteen. In de zuil zijn de namen van de eerste bewoners van de Molukse wijk in Lunteren verwerkt.

Het Moluks monument Di tengah ombak wordt bewust in het centrum van Lunteren geplaatst om de band van de Lunterse Molukse gemeenschap met de Lunterse samenleving te onderstrepen. Met het thema water sluit Di tengah ombak tevens aan bij de reeds in het centrum van Lunteren bestaande monumenten De Meander (2006) en De Bron (2015). De openingshandeling werd verricht door de burgemeester van Lunteren.

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op.