Maurice Den Boer

Bronzen beeld uil Gees

De bronzen uilen vliegen uit

Bronzen beeld uil | De bronzen uilen zijn weer terug in Zwinderen en Gees! Ik heb onlangs de laatste hand gelegd aan de bronzen uiltjes die recent gegoten zijn in Gees. De beeldjes zijn volgens de verloren was methode ‘live’ gegoten in de tuin van Beelden in Gees door bronsgieterij Custers. Ze staan nu klaar in de galerie om aan hun nieuwe eigenaren geleverd te worden. Ze zijn ontzettend mooi geworden en voorzien van een prachtige patina!

Heeft u het bronsgieten niet kunnen meemaken, maar mocht u toch nog geïnteresseerd zijn dan kunt u alsnog een beeldje bemachtigen. Er zijn nog enkele exemplaren beschikbaar en deze zijn verkrijgbaar via KunstzinnigeZaken.nl en uiteraard bij Beelden in Gees.
Stuur een e-mail met als onderwerp bronzen beeld uil of neem telefonisch contact op.

bronzen Beeld Uil

Over de kerkuil

Tot in de jaren 1950 broedde er in Nederland tussen de 1800 en 3500 paar kerkuilen. In de jaren 1960 ging dit hard achteruit. De strenge winter van 1963 bracht ook nog eens grote schade toe. Veranderingen in het agrarisch bedrijf, zoals de vervanging van graanschuren door voedersilo’s werkten ook nadelig, omdat deze schuren een geliefd jachtterrein waren van de kerkuil. Na nog een strenge winter werd een dieptepunt bereikt in 1979 met hoogstens nog 100 broedparen kerkuilen in Nederland.

Het plaatsen en onderhouden van speciale nestkasten voor deze uilensoort (in combinatie met zachte winters) bleek enorm succesvol. Hiervoor bestaat in Nederland een landelijke organisatie met ongeveer 1000 vrijwilligers die in 16 regio’s ruim 10.000 kerkuilnestkasten beheren en controleren. Na 1989 ging het mede dankzij deze activiteiten steeds beter met de kerkuil. In 2007 schatte SOVON het aantal broedparen op 1.150 – 2.000 paar. De vogel blijft nog wel bedreigd door de enorme toename van het autoverkeer en de eenvormigheid van het agrarische cultuurlandschap. Daarom staat de kerkuil nog als kwetsbaar op de Nederlandse rode lijst.

Nog een leuke website die ik gevonden heb:

De Drentse Kerkuil

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op.